Fuktbeskrivning

 

 

 

Fuktbesiktning

 

Problem med fukt är ett av de vanligaste problemen i våra hus.

 

Fukt och mögel skador beror vanligen på bristfällig ventilation i boendedelen. Tex på grund av att den varma fuktiga luften transporteras upp till den kalla vinden där den kondenserar mot yttertaket. Framförallt vintertid är det störst risk för fuktskador på vind.

Vår och sommar däremot är risken störst för fukt och mögel skador i källare.

 

Om den är utförd 1985 är det vanligt förekommande med ”platta på mark” och att markfukt kan transportas kappillärt upp i betongplattan och vidare upp i t.ex. uppreglat golv.

 

Kan det finnas en fuktskada i din fastighet?

 

Eller vill du försäkra dig om att allt är som det ska?

 

Idag är det möjligt att undersöka eventuella fukt och mögelskador utan att behöva göra större ingrepp i huset. Med hjälp av avancerade mätinstrument och provtagningar kan våra experter snabbt och exakt kontrollera om det finns fukt-, mögelproblem och vad de i så fall beror på.

En fuktbesiktning är en bra investering även om du inte direkt misstänker ett fel.

 

Ibland kan det ta lång tid innan läckage, fukttransporter, bristande ventilation, andra fel, ger sig tillkänna. Om indikation på skador upptäcks tidigare desto mindre omfattande hinner skadorna och därmed kostnaderna för att åtgärda dem bli.

 

Det gäller såväl äldre som nyare fastigheter. Våra fuktbesiktningar utförs enbart av besiktningsmän med mångårig erfarenhet av hur fuktskador uppkommer, hur de kan upptäckas och hur de kan åtgärdas. Självklart kan de också hjälpa dig med råd om förebyggande åtgärder.

Utlåtandet innebär att du får ett oberoende och tillförlitligt underlag att visa upp för försäkringsbolag eller om det uppstår en tvist mellan dig och en motpart i samband med exempelvis byggnadsarbeten eller en försäljning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adress: Poppelvägen 17 A, 135 52 Tyresö | Tel: 08-7421769 | Mail : info@ffbesiktning.se

 

www.fornuddenfastighetsbesiktning.se