Skyddsrum

 

 

 

Vi är certifierade skyddsrumssakkunniga och utför olika besiktningar i skyddsrum vid t.ex. till- eller ombyggnader.

 

 

 

 

Enligt 10 kap. 17 § plan- och bygglagen. Alla byggnadsåtgärder inom aktuell byggnad som direkt eller indirekt kan komma att påverka skyddsrumsfunktionen omfattas av bestämmelsen i plan- och bygglagen. Förutom direkta ingrepp i själva skyddsrummet omfattas även exempelvis tillbyggnader som blockerar eller försvårar in- och utrymningsvägar, lufttillförsel med flera skyddsfunktioner inom byggnaden. Om byggnaden utgörs av ett sammansatt byggnadskomplex med separata byggnadsdelar behöver bara den byggnadsdel som inrymmer skyddsrummet beaktas.

 

 

 

 

 

 

 

 Adress: Poppelvägen 17 A, 135 52 Tyresö | Tel: 08-7421769 | Mail : info@ffbesiktning.se

 

www.fornuddenfastighetsbesiktning.se